Pärnu hotellid

Hotellid Pärnus

Pärnu on Eesti suvepealinn, kuhu sõidab suvekuudel kohale palju puhkajaid nii kodumaalt kui ka välismaalt. Enamus hotellid Pärnus asuvad kas kesklinnas või mererajoonis, mistõttu on turistidel asukohe mõistes valikutegemine üpriski kerge. Võrreldes teiste Eesti linnade hotellidega on Pärnu hotellid väga konkurentsivõimelised ning pakuvad head teenuse ja kvaliteedi suhet. Paljudes hotellides on lisaks majutusele olemas ka spaaosakond ning väikesed konverentsisaalid nõudpidamisteks.

Just spaa osakonnad teevad Pärnu hotellid omapäraseks võrreldes teiste Eesti linnadega. Üheski teises Eesti linnas pole nii palju spaahotelle kui Pärnus. Valik on väga lai alates ravisanatooriumitest kuni heaoluspaadeni. Ainukesena Eestis saab Pärnus proovida surnumerebasseine, kus vesi hoiab inimest iseseisvalt pinnal. Pärnu hotellid annavad hea võimaluse põgeneda argipäeva rutiinist ning on seetõttu populaarsed sihtkohad ka väljaspool suve.

Vaata kaarti siit!

Pärnu hotellide kaart