Pärnu Villad

Pärnu Villad on keskmisest kvaliteetsemad majutusasutused. Villa tähendabki majutusasutust, kus pakutakse kvaliteetset ja mõnikord ka luksuslikku teenust. Pärnu Villad tegutsevad enamasti kesklinnas või selle läheduses. Kahtlemata võib parimaks Pärnu villaks pidada Villa Ammendet. Pärnu Villad on hotellidest väiksemad ning enamasti on nendes täiesti erinevad toad. See tähendab, et iga tuba on unikaalne. Villa Wessetis on näiteks üle 30 täiesti erineva toa.

Booking.com’i andmetel tegutseb Pärnus 19 erinevat villat. Eelnevalt mainitud on kahtlemata Pärnu parimad.

 

See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada veebisaidil parim kogemus.